Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Maciej Koźmiński
lekarz certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej


Badania zawodników w sporcie amatorskim jak i wyczynowym w każdej dziedzinie sportu:

 • wstępne (kwalifikacja do uprawiania sportu)
 • okresowe (dopuszczenie do dalszego udziału w treningach i zawodach sportowych wydawane co 6 miesięcy)
 • kontrolne (po kontuzji lub przerwie w treningach)

Badania kwalifikujące do testu sprawnościowego dla kandydatów do:

 • wojska
 • policji
 • straży pożarnej

Badanie sportowo-lekarskie obejmuje:

 • pomiary antropometryczne
 • badanie ortopedyczne
 • badanie internistyczne
 • ocenę wydolności fizycznej
 • analizę wyników badań

*Na wizytę należy zabrać **aktualne wyniki badań (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 lutego 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 395) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf

 

 1. EKG
 2. morfologia krwi
 3. poziom glukozy na czczo
 4. badanie ogólne moczu

  

a dodatkowo:

Ponadto zaleca się:

- u zawodników uprawiających *boks, judo, taekwondo, zapasy: antygen HbS, przeciwciała anty-HCV, przeciwciała anty-HIV*;
- u zawodników uprawiających *sporty walki*: *konsultację neurologiczną*, *EEG*;
- u zawodników uprawiających *płetwonurkowanie: spirometrię. *

 

Lekarz może zlecić dodatkowo wykonanie innych niezbędnych badań wynikających z oceny
stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia.

 

W celu dokładnej oceny stanu zdrowia niezbędne jest również poznanie całej „przeszłości medycznej” badanego zawodnika,a więc potrzebne będą:

 • karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były pobyty szpitalu),
 • opinie lekarzy specjalistów (jeśli jesteś pod opieką poradni specjalistycznej).
 • wyniki badań dodatkowych (jeżeli istniała potrzeba ich wykonywania).


Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na wizytę wraz z rodzicem / opiekunem prawnym.

Kolejne badanie przeprowadza się przed upływem terminu ważności dotychczasowego orzeczenia.

Zapisz