EKG

Elektrokardiogram jest graficzną prezentacją aktywności elektrycznej serca, rejestrowanej z powierzchni ciała za pomocą elektrokardiografu. Jest to nieinwazyjne i bezbolesne badanie, wykonywane w celu oceny pracy serca i wykrycia ewentualnych jej zaburzeń.

Wskazania do wykonania badania:

  • podejrzenie choroby sercowo-naczyniowej lub wysokie ryzyko jej wystąpienia - ocena zmian elektrokardiograficznych we wczesnym wykrywaniu choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, zaburzeń przewodzenia, zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia.
  • monitorowanie stanu zdrowia i ocena leczenia u pacjentów z rozpoznaną juz wcześniej chorobą układu krążenia (miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, arytmia, nadciśnienie tętnicze)
  • diagnostyka osób bez dolegliwości i bez zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w celu wykrycia bezobjawowych nieprawidłowości w układzie krążenia:
  1. wszystkich po 40 roku życia w ramach badań okresowych
  2. uprawiających sport i badanych w ramach orzecznictwa sportowo-lekarskiego
  3. wykonujących zawód, który wymaga dużej sprawności układu krążenia lub stwarza zagrożenie publiczne w razie nagłego wystąpienia objawów chorobowych

kwalifikowanych do prób wysiłkowych