ABPM

Holter ciśnieniowy (ABPM - ang. ambulatory blood pressure monitoring)

Jest to nieinwazyjne badanie polegające na całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego za pomocą aparatu noszonego przez pacjenta. Polega na wielokrotnych w ciągu całej doby pomiarach ciśnienia tętniczego, które po zakończeniu badania są przetwarzane przez system komputerowy. Pozwala to na określenie średniego ciśnienia tętniczego w różnych przedziałach czasowych w ciągu dnia i nocy. Warunkiem prawidłowego wykonania tego badania jest aparat z odpowiednio dopasowanym mankietem. Do dyspozycji pacjentów są mankiety o różnej wielkości, dostosowane również do pacjentów otyłych lub sportowców.

 Wskazania do wykonania badania badania ABPM:

 • potwierdzenie rozpoznania nadciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem I° z niskim/umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym
  • podejrzenie nadciśnienia "białego fartucha:
 1. podwyższone ciśnienie tętnicze w pomiarach w gabinecie lekarskim
 2. znaczne różnice między pomiarami domowymi a gabinetowym lub różnice ciśnienia tętniczego o ponad 20 mmHg w pomiarach w gabinecie
 • podejrzenie maskowanego nadciśnienia tętniczego
 1. wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze w gabinecie
 2. prawidłowe ciśnienie tętnicze w gabinecie u osób z istniejącym wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym
 3. podejrzenie nadciśnienia nocnego i/lub nieprawidłowego profilu dobowego ciśnienia tętniczego
 • podejrzenie niedociśnienia (zawroty głowy, upadki, zasłabnięcia, utraty przytomności)
 • wykrywanie prawdziwego lub rzekomego nadciśnienia opornego na leczenie
 • nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży
 • nadciśnienie tętnicze u pacjentów z jaskrą

 

Zwiększenie liczby pomiarów poza gabinetem lekarskim, w warunkach odpowiadających środowisku pacjenta, pozwala na bardziej wiarygodną ocenę rzeczywistego ciśnienia tętniczego krwi, lepiej określa ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych i wykazue większy stopień korelacji z występowaniem powikłań subklinicznych w porównaniu z wynikami pomiarów w gabinecie. Pomiar przy użyciu ABPM umożliwia wykrycie niekorzystnych rokowniczo zjawisk, takich jak reakcja białego fartucha, nadmierny poranny wzrost ciśnienia tętniczego, brak obniżenia ciśnienia tętniczego w godzinach nocnych lub nadmierny nocny spadek ciśnienia.