Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Badania kierowców

Badania lekarskie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy lub o przedłużenie ważności prawa jazdy kategorii:

 
AM     A1     A2     A     B1     B    B+E     T


przeprowadzane są na podstawie upoważnienia wydanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Na wizytę należy ze sobą zabrać dokument tożsamości z numerem PESEL, a w przypadku przedłużania ważności dokumentu  - również posiadane dotychczas prawo jazdy.


Osoby niepełnoletnie proszone są o zgłaszanie się na wizytę wraz z rodzicem / opiekunem prawnym.

 

W przypadku osób chorujących na cukrzycę niezbędna jest wcześniejsza konsultacja diabetologiczna, a dla osób chorych na padaczkę - konsultacja neurologiczna u lekarza prowadzącego leczenie.

Osoby z wadą wzroku zgłaszają się najpierw do okulisty celem wypełnienia karty konsultacyjnej .

W przypadku innych schorzeń należy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną. Lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych, niezbędnych badań, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Badanie przez uprawnionego lekarza jest pierwszym krokiem, który wykonuje kandydat na kierowcę, aby uzyskać prawo jazdy.

 

Uzyskane orzeczenie lekarskie składa się wraz z innymi wymaganymi dokumentami w Wydziale Komunikacji, celem utworzenia tzw. profilu kierowcy. Dopiero po uzyskaniu profilu kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie w wybranej przez siebie szkole nauki jazdy.