Maciej Koźmiński
medycyna sportowa i rodzinna
Medycyna sportowa Pabianice
Badania lekarskie kierowców
Medycyna sportowa Pabianice

Dołącz do nas na facebooku Join us on facebook.com

 

Gabinet lekarski

  Pabianice, ul. Konstantynowska 38  (budynek Polfa)
poniedziałki 1900 - 2000
piątki 1900 - 2000
tel. 660 10 25 14


Maciej Koźmiński
lekarz certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej


Badania zawodników wszystkich dyscyplin w sporcie amatorskim i wyczynowym:
 • wstępne (kwalifikacja do uprawiania sportu)
 • okresowe (dopuszczenie do dalszego udziału w treningach i zawodach sportowych wydawane co 6 miesięcy)
 • kontrolne (po kontuzji lub przerwie w treningach)

Badania kwalifikujące do udziału w teście sprawnościowym dla kandydatów do:

 


Badanie sportowo-lekarskie obejmuje:

 • pomiary antropometryczne
 • badanie ortopedyczne
 • badanie internistyczne
 • ocenę wydolności fizycznej
 • analizę wyników badań
 
 

Na wizytę należy zabrać ze sobą aktualne wyniki badań
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 kwietnia 2011 r.
Dz. U. nr 88 poz. 502):

 • EKG
 • morfologia krwi
 • OB
 • glukoza
 • badanie ogólne moczu

  

 

 

Ponadto co 24 miesięcy wykonuje się:

 • konsultację okulistyczną
 • konsultację laryngologiczną
 • konsultację stomatologiczną

 

 

a dodatkowo:

 • u zawodników uprawiających sporty walki (np. zapasy, judo, boks, kickboxing): konsultację neurologiczną, EEG, RTG kręgosłupa szyjnego),
 • u zawodników uprawiających podnoszenie ciężarów: RTG kręgosłupa lędźwiowego,
 • u zawodników uprawiających płetwonurkowanie: spirometrię.

 

W celu dokładnej oceny stanu zdrowia niezbędne jest również poznanie całej „przeszłości medycznej” badanego zawodnika, a więc przynosimy:

 

 • karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były pobyty szpitalu),
 • opinie lekarzy specjalistów (jeśli jesteś pod opieką poradni specjalistycznej).
 • wyniki badań dodatkowych (jeżeli istniała potrzeba ich wykonywania).

Lekarz może zlecić dodatkowo wykonanie innych niezbędnych badań wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia.

Osoby niepełnoletnie zgłaszaja się na wizytę wraz z rodzicem / opiekunem prawnym.

 

 

Zaufani partnerzy:


Artykuły sportowe dla juniorów

Medycyna sportowa Pabianice
Badania lekarskie kierowców